Cookie- og privatlivspolitik

❗️ Dine tekster bliver ikke gemt i vores database. Vi træner ikke nye modeller med dine tekster.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores besøgende og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Cookies

Cookies er små, simple tekstbidder, som hjemmesider kan sætte i ens browser typisk mhp. at huske, hvem der er hvem. En cookie kan indeholde enhver slags tekst, men der kan ikke eksekveres kode fra den, og de kan derfor ikke indeholde virusser og malware. Helt lavpraktisk kunne en cookie se ud som følgende:

{“SID”:“MQihhuGag4rFEJKQEz2sVqkTXguA_VexVKtRquD4rjoXNQmO5lhiFt2WKZRcvq79uFuO1g”}

Hver eneste gang man klikker videre til en ny side, vil den cookie blive sendt med op til serveren. Her kan serveren så bruge det lange tekst-ID til at kigge i f.eks. en database, finde brugeren med det tilsvarende ID, og så vise brugeren nogle informationer, f.eks. hendes brugernavn.

Du kan til enhver en tid slette dine cookies i din browser eller anvende et plugin, der blokerer for alle trackere. Præcis hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser du anvender.

Det er typiske ikke altid i brugerens interesse at slette sine cookies, da meget funktionalitet i mange hjemmesider så går tabt. Man kan i stedet slette cookies individuelt eller starte en “privat” browser-session, fx. incognito i Google Chrome.

Der er desuden en nem knap at trykke på i din hundeprofil, hvor du kan slette cookies for din profil. Dette vil logge dig ud af siden.

Behandlingsaktiviteter

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn og email.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Databehandlere

Udover de førnævnte statistikprogrammer, bruger vi ikke nogen eksterne databehandlere.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi holder os løbende opdaterede på GDPR.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.